Pendidikan

Senarai e-Jurnal dalam perkara Pendidikan:

Bil. Judul e-Jurnal Penerbit
1. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education Universiti Kebangsaan Malaysia
2. Asia-Pacific Journal of Educators and Education Universiti Sains Malaysia
3. International Journal of Asia Pacific Studies (IJAPS) Universiti Sains Malaysia
4. Journal of Islamic and Arabic Education (JIAE) Universiti Kebangsaan Malaysia
5. Journal of Problem-Based Learning Universiti Malaya
6. Journal of Technical Education and Training Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
7. Jurnal e-Personalia Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia
8. Jurnal Pendidikan Malaysia = Malaysian Journal of Education Universiti Kebangsaan Malaysia
9. Jurnal Pendidikan UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris
10. Malaysian Journal of Educational Technology (my.JET) Malaysian Educational Technology Association (META)
11. Malaysian Journal of Learning & Instruction Universiti Utara Malaysia
    << Kembali