Bahasa dan Kesusasteraan

Senarai e-Jurnal dalam bidang Bahasa dan Kesusasteraan:

Bil. Judul Penerbit
1. 3L: Language, Linguistics, Literature – The Southeast Asian Journal of English Language Studies Universiti Kebangsaan Malaysia
2. GEMA Online Journal of Language Studies Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Jurnal Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka
4. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu = Malay Language Education Journal (MyLEJ) Universiti Kebangsaan Malaysia
5. Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia Persatuan Linguistik Malaysia
6. Malay Literature Dewan Bahasa dan Pustaka
    << Kembali