Agama Islam

Senarai e-Jurnal dalam bidang  Agama Islam:

Bil. Judul Penerbit
1. Al-Bayan : Journal of Al-Quran and Al-Hadith Universiti Malaya
2. Intellectual Discourse: Journal of the Faculty (Kuliyyah) of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
3. International Journal of Quranic Research Universiti Malaya
4. Journal of Islamic and Arabic Education (JIAE) Universiti Kebangsaan Malaysia
5. Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR) Universiti Sains Islam Malaysia
6. Jurnal Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia
7. Jurnal Muamalat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
8. Jurnal Syariah Universiti Malaya
9. Ma’alim Al-Qur’an Wa Al-Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia
10. Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences Universiti Sains Islam Malaysia
    << Kembali