Am (Umum)

Senarai  e-Jurnal dalam bidang Am (Umum):

Bil.  Judul Penerbit
1. Borneo Research Journal Universiti Malaya
2. Jurnal Antarabangsa Kajian Asia Barat = International Journal of West Asian Studies (IJWAS) Universiti Kebangsaan Malaysia
3. Jurnal Intelek Universiti Teknologi MARA (Cawangan Perlis)
4. Jurnal Pengajian Melayu Universiti Malaya
5. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu = Journal of Translation Malay World & Civilisation Universiti Kebangsaan Malaysia
6. Kajian Malaysia = Journal of Malaysian Studies Universiti Sains Malaysia
7. Malim: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara =SEA Journal Of General Studies Universiti Kebangsaan Malaysia
8 UKM Journal Article Repository Universiti Kebangsaan Malaysia
9. IIUM Journals Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
10. PERTANIKA Journal Universiti Pertanian Malaysia
    << Kembali