Repositori Institusi

Disenaraikan pautan kepada portal repositori-repositori digital institusi dalam negara yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan akses kepada sumber-sumber digital yang telah mereka dibangunkan. Enjin carian juga tersedia untuk kemudahan anda mencari bahan rujukan digital yang diingini. Sila klik pada imej di bawah untuk memulakan akses:

Universiti Malaya Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Sains Malaysia
Universtit Putra Malaysia Universiti Teknologi Malaysia Universiti Teknologi MARA
Universiti Utara Malaysia Universiti Malaysia Sarawak Universiti Malaysia Sabah
Universtit  Malaysia Pahang Universiti Malaysia Perlis Universiti Sains Islam Malaysia
Universiti Tun Hussein On Malaysia Universiti Malaysia Kelantan Universiti Pendidikan Sultan Idris
IIUM
Universiti Teknikal Malaysia Melaka Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Universiti Malaysia Terengganu
Universiti Sultan Zainal Abidin Universiti Terbuka Malaysia Instititut Aminuddin Baki
   
  Perpustakaan Negara